Bối Cảnh và Thành Quả

  • Thành lập năm 1980; hiện có 11 hội thành viên: Cộng Đồng Người Việt tại Halifax, Montreal, Sherbrooke, Ottawa, Toronto, Windsor, Winnipeg, Saskatoon, Calgary, Edmonton, và Vancouver.
  • Bảo trợ gần 1000 đồng bào tị nạn bị đe dọa cưỡng bách hồi hương tại Đông Nam Á: 1988-1992.
  • Xây cất Đài Kỷ Niệm Việt Nam với tượng Mẹ bồng con (Refugee mother and child) tại Ottawa, 1995.
  • Khởi xướng Dự án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân, 2005.
  • 2007-2009: Bảo trợ 275 đồng bào tị nạn bị kẹt lại tại Phi Luật Tân gần 20 năm, trong Chương Trình Tới Bờ Tự Do (Freedom at Last).
  • 2011: Hợp tác với Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển Hoa Kỳ (BPSOS) và các tổ chức khác trong Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới ở Á Châu (Coalition to Abolish Modern Day Slavery in Asia – CAMSA) để trợ giúp các anh chị em lao động xuất khẩu và các phụ nữ kết hôn với người ngoại quốc, và các đồng bào tị nạn tại Đông Nam Á.
  • 2010-2013: Dự án Đầu tư vào giới trẻ hôm nay để xây dựng một cộng đồng tốt đẹp ngày mai (Investing in youth today for a better community tomorrow, do Bộ Di Trú và Công Dân Vụ Canada tài trợ) với Mạng lưới hướng dẫn thanh niên Canada gốc Việt (Vietnamese Youth Mentorshiop Network) nhằm mục đích giúp các bạn trẻ được các bạn bè cũng như những người đi trước trên toàn cõi Canada chỉ dẫn về phương diện học vấn cũng như nghề nghiệp.
  • Cùng với các hội thành viên, tham gia vào việc bảo tồn và phát huy văn hoá Việt, cũng như đóng góp vào nền văn hoá đa diện của Canada qua các trường Việt Ngữ, các buổi trình diễn văn nghệ và triển lãm nghệ thuật, và đặc biệt nhất là qua các sinh hoạt của Tháng Di Sản Á Châu.
  • Tham gia vào các công tác tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam qua nhiều hình thức: điều trần tại Quốc Hội Canada, soạn thảo các tài liệu bối cảnh cho các cuộc gặp gỡ của chính khách Canada với nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam, đăng lá thư ngỏ trên báo chí Canada, và đóng góp vào các thông cáo chung của cộng đồng người Việt tại hải ngoại.

Vietnamese Canadian Federation

2476 Regatta Ave.
Ottawa, ON K2J 5V6 CANADA
Tel.: (780) 708-0876 – Fax: (780) 425-0799
Email: lhnvc1980vcf@gmail.com
Websites: www.vietboatpeoplemuseum.ca | www.vietfederation.ca