Dự án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân Việt Nam:

  • Do Liên Hội Người Việt Canada khởi xướng năm 2005.
  • Được sự ủng hộ của cộng đồng người Việt tại khắp nơi.
  • Chính giới Canada hỗ trợ gồm có: Bà Marion Dewar, cựu Đô Trưởng Ottawa; Ô. Bob Chiarelli, cựu Đô Truởng Ottawa; Bà Diane Holmes, nghị viên Hội Đồng Thành Phố Ottawa; Ô. Yasir Naqvi, Dân Biểu Viện Lập pháp tỉnh bang Ontario, Ottawa; Thượng Nghị Sĩ Mac Harb; Ô. Paul Dewar, Dân Biểu Quốc Hội Canada, Ottawa; quý vị Thủ Hiến: Rodney MacDonald, Nova Scotia; Pat Binns, Prince Edward Island; Shaun Graham, New Brunswick; Jean Charest, Québec; Dalton McGuinty, Ontario; Gary Doer, Manitoba; Lorne Calvert, Saskatchewan; Ralph Klein, Alberta; Gordon Campbell, British Columbia; Dennis Fentie, Yukon; Joseph Handley, Northwest Territories; và Ô. Tom Hedderson, Bộ Trưởng Du Lịch, Văn Hoá, và Giải Trí, Newfoundland and Labrador; Ô. Ô. Jason Kenney, Bộ Trưởng Công Dân Vụ, Di Trú và Văn Hoá Đa Diện Canada; Bob Rae, Quyền Lãnh Tụ Đảng Tự Do Canada; Thomas Mulcair, Lãnh Tụ Đảng Đối Lập (NDP); Ngô Thanh Hải, Thượng Nghị Sĩ ; Jim Watson, Đô Trưởng Ottawa.
  • Diện tích: 15,000 bộ vuông (sq ft); chi phí dự trù: $4,300,000, gồm $600,000 tiền đất, $3,500,000 tiền xây cất, và $200,000 tiền thiết kế.
  • Đã gây quỹ hoặc được hứa chắc chắn khoảng $1,000,000 (trong đó có tiền phát mại căn nhà 249 Rochester St., Ottawa). Còn cần gây quỹ thêm $3,300,000.
  • 30-4-2009: tiếp nhận địa điểm, 105 Preston St., Ottawa (góc đối diện Đài Kỷ Niệm Việt Nam).
  • Các sinh hoạt gây quỹ trước đây: Ottawa (2007, 2009, 2010), Tucson, AZ (2007), San Jose (2007), Winnipeg (2007).
  • Gây quỹ trong năm 2011: Saskatoon (11-6), Calgary (23-7), Halifax (11-11), Edmonton (26-11), Ottawa (10-12); 2012: Sherbrooke (11-3, 2-6), Montréal (7-4), Calgary (11-8), Vancouver (6-10), Ottawa (10-11), San Diego (16-11), Washington, DC (2-12), Kitchener (8-12).
  • 2013-2014: Tiếp tục gây quỹ tại Canada, Hoa Kỳ, và các quốc gia khác.
Mọi đóng góp xin gửi về

Vietnamese Canadian Federation

2476 Regatta Ave.
Ottawa, ON K2J 5V6
CANADA

.